Beste districtsleden,                                                                           12 december 2022

Onder goed keuring zijn op de jaarvergadering van 11 november 2022, Jos Verdel en Henny Looijestein, gehuldigd tot erelid en lid van verdienste.
Jos heeft de speld van erelid ontvangen, omdat hij al 34 jaar lang wedstrijdleider PK onder zijn hoede heeft.
Henny is benoemd als lid van verdienste, die heeft al bijna 18 jaar de wedstrijdleiding van de competitie georganiseerd.
Diezelfde vergadering is Jos Heemskerk toegetreden in het bestuur en heeft de plaats van Hans van Aalst ingenomen, als afgevaardigde van het dagbiljarten. 

Hans is vanaf 1983 al heel actief in ons district aanwezig, onder andere als districtsvoorzitter, voorzitter dagbiljarten, secretaris districtbestuur, arbiter en coördinator AVV&R en met de nodige ondersteuning en adviezen in het bestuur.
Hans is al erelid van ons district en een hogere titel is in ons district niet mogelijk, ondanks het feit dat hij daar wel voor in aanmerking zou komen.
Daarom heeft het bestuur, namens het district, bij de KNBB een aanvraag gedaan om Hans te benoemen als bondsridder.
Tijdens een uitje met het bestuur op 9 december, dat Hans is aangeboden bij het afscheid vanuit het bestuur, is Piet Verhaar als afgevaardigde van de KNBB geweest om Hans te ridderen.

 

Namens alle leden van het district wil ik Hans, Jos en Henny feliciteren met de benoeming van hun titels en wens ik Jos Heemskerk welkom in het bestuur. 

Jan Verdel,  

Voorzitter