Beste biljartsport vrienden,  

Voor u ligt weer het bewaarnummer 2023-2024 waarmee we een nieuw biljartseizoen inluiden.

Enkele aandachtspunten voor de competitie 2023 2024.
De wedstrijdreglementen zijn voor dit seizoen op enkele punten aangepast, voor alle wijzigingen verwijzen we u naar de website van de KNBB. Hier een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.
Moyenne van N spelers (nieuwe speler zonder officieel moyenne):
Als een speler de competitie is begonnen met een niet-officieel moyenne, dan wordt na elk van de eerste 4 par-tijen het moyenne opnieuw vastgesteld. Na de 4e partij wordt het dan berekende moyenne definitief en verder beschouwd als het officiële aanvangsmoyenne, waarna het bepaalde voor herziening van officiële moyennes van toepassing is.
Er is dus geen sprake meer van punten aftrek.
Volgorde spelers in een team (team-opstelling):
Spelers in een team worden gerangschikt uitsluitend op hun moyenne, ongeacht de spelsoort.
Opm: In de C1, waar naast Libre spelers ook spelers kunnen worden opgenomen die Libre ,rote Hoek, Kader 38/2, Kader 57/2 of Bandstoten spelen, wordt de speel volgorde dus niet meer bepaald op volgorde van spelsoort en moyenne, maar uitsluitend op volgorde van moyenne.
Dubbel partijen:
De speler met de laagste partijlengte speelt de eventuele dubbelpartij (alleen van toepassing in de districtsron-de). Als meerdere spelers dezelfde laagste partijlengte hebben, dan is de keuze voor de speler die doubleert. De dubbelpartij-speler speelt zijn dubbelpartij 1 interval hoger, tegen de laagst geplaatste speler van de tegen-partij.
Uitprinten van wedstrijdformulier:
Het advies is om kort vooraf aan elke wedstrijd een wedstrijdformulier af te drukken vanuit Biljart Point. Alleen op deze manier kunt u fouten voorkomen bij het spelen van de wedstrijd. Dit formulier vanuit BP geeft altijd de juiste speelvolgorde en de juiste partijlengte per speler van alle spelers ook die van de tegenstanders.
Dit is ook het formulier dat na de wedstrijd volledig ingevuld en ondertekend door beide teamleiders moet wor-den ingestuurd aan de competitieleiding. 

Met sportieve groet,
Henny Looijestein, wedstrijdleider