Wedstrijdreglementen Dagcompetitie 

   
1 De teams bestaan uit max 8 personen, waarvan 4 spelers wisselspeler zijn.
2 Bij een ongerechtigde speler gaan de matchpunten naar de tegenpartij.
3 Doubleren: de laagste speler moet doubleren en een interval hoger spelen.
4 Aanvang wedstrijden 13.30 uur  ( mag ook om 13.00 uur ).
5 De spelers dienen 15 minuten voor de aanvangstijd aanwezig te zijn.
6 De arbiter beslist en de schrijver heeft geen inspraak.
7 Bij een serie met de verkeerde bal, als het geconstateerd wordt, mag de 
  laaste carambole niet geteld worden.
8 De trekstoot bepaald wie er gaat beginnen. De speler wiens bal het dichtst
  bij de korte band ligt, bepaalt wie er begint.
9 De speler die niet aan stoot is moet gaan zitten. Indien dit lichamelijk een 
  bezwaar is, moet hij buiten het gezichtsveld van de aan stoot zijnde speler 
  gaan staan.
10 Omstanders mogen geen hoorbaar commentaar leveren, dit verstoort de
  concentratie van de speler.
11 Indien een geplande wedstrijd door bijzondere omstandigheden niet door kan 
  gaan, dient deze wedstrijd in onderling overleg binnen 2 weken na datum 
  gespeeld te zijn.
  Dit uitstel dient zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de wedstrijdleider
  van de recreantencommissie.
12 De wedstrijdformulieren dienen volledig ingevuld en zo snel mogelijk naar de
  wedstrijdleider van de recreantencommissie opgestuurd te worden.
  Vrijdag of zaterdag posten, dan zijn ze er maandag.
13 Herberekening nieuwe deelnemers/sters Dagcompetitie na 4
  gespeelde wedstrijden.
14 Halverwege de competitie volgt een algehele herberekening van de moyennes
  en worden de gemaakte caramboles naar boven bijgesteld.
  Dus men wordt dan niet verlaagd.
15 De uitslagen en standen worden 1 keer per week gestuurd naar de e-mail
  adressen van spelers en teamleiders die dit opgegeven hebben 
  en deze kopieren ze voor hun club c.q. teamgenoten.
16 Bij inzending van de formulieren zullen de uitslagen direct op de website staan
  www.dagcompetitie.nl
17 Een dringend verzoek van de lokatiehouders om horloges en scherpe
  armbanden af te doen, tijdens het biljarten.
18 De samenstelling van een team bestaat uit maximaal vier spelers
  en kan uitgroeien tot  maximaal acht spelers. Deze kunnen dan rouleren.
19 Een 9e speler is niet meer toegestaan.
  Alleen bij ziekte of overlijden kan in overleg met de wedstrijdleider
  een 9e  speler worden toegestaan.
  Bij inzetten van de 9e speler zonder toestemming van de wedstrijdleider
  kan dit gevolgen hebben voor het te behalen punten aantal.
   
  Wedstrijdleider Dagcompetitie     
  Chris Koot