Kleding.Alle spelers van een team moeten als team herkenbaar gekleed gaan.
De kledingvoorschriften worden steeds minder nageleefd, ondanks het feit dat deze voorschriften be-langrijk versoepeld zijn. Vooral het dragen van een niet toegestane broek en sportschoenen komen steeds vaker voor. Ook het spelen met hoog opgestroopte mouwen (tot aan de elleboog is toegestaan) en “hemd uit de broek” is een steeds vaker voorkomend fenomeen en ergernis.
Hierbij opnieuw het verzoek om ook bij de competitiewedstrijden de kledingvoorschriften te respecte-ren, voor de sport en ook tegenover je tegenstanders.
Het is toch een kleine moeite om de voorschriften na te leven.
Formeel zijn de verenigingsbesturen verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften, maar alle spelers hebben hier ook een eigen verantwoordelijkheid.
Teamleiders, hier ligt een mooie taak voor het komende seizoen.
Het is toch een kleine moeite en het toont zoveel beter.
Klik op het menu hiernaast voor de wedstrijdprogramma's