Korte omschrijving opzet Districtscompetitie 
Veen- en Rijnstreek seizoen 2022-2023 


Dit seizoen wordt er weer gespeeld volgens het “Wedstrijdreglement van het District Veen- en Rijnstreek”. 
Ten einde tegemoet te komen aan de wens de competitie zo lang mogelijk te maken is besloten uit te gaan 
van de start van de gewestelijke finales in die klasse.
In het libre C2 hebben we dit seizoen alle teams in 1 poule.
De teams van de C3 en C4 klasse spelen dit seizoen in een gecombineerde poule.
Er wordt gespeeld in de volgende klassen :
Driebanden groot A 12 teams
Driebanden klein B-1 12 teams
Driebanden klein B-2 15 teams
Libre-klein klasse C1 10 teams
Libre-klein klasse C2 14 teams
Libre-klein klasse C3 9 teams
Dames nvt
Totaal 72 teams 
De competitie bestaat dit seizoen voor alle klasse uit doorlopende competitie zonder finalewedstrijden.
De kampioenen in elke klasse worden ten slotte afgevaardigd naar het gewest, om te strijden voor een plaats 
in de landsfinale. Deze afvaardiging kan per klasse nog worden uitgebreid afhankelijk van het totaalaantal 
teams in die klasse binnen het gewest. Het aantal extra afvaardigingen per klasse is nog onbekend.