Inloggen

Verenigingen en/of leden van de verenigingen kunnen toegang krijgen tot bepaalde pagina's op deze site om deze te bewerken of aan te passen.
Bijvoorbeeld:  Internen toernooien of eventueel een eigen rubriek over een bepaald onderwerp.
Neem contact op met de webmaster voor de mogelijkheden!

We hebben 71 gasten en geen leden online

Beste biljartleden, 

Er zijn bij het bestuur enkele vragen binnen gekomen hoe ons district nu bestuurlijk in elkaar zit, daar zijn wat misverstanden over, hierbij enige uitleg. 

Er is in ons district één bestuur die bestaat uit 5 a 6 leden, daarnaast is er een commissie voor het Dagbilarten, het staat in onze beleidsnota als volgt omschreven. 

Er is in ons district een Commissie Dagbiljarten die alle organisatorische aspecten in eigen kring bepaalt, uitwerkt en uitvoert.
Door het districtsbestuur wordt dit gevolgd maar dit zal zelden tot inhoudelijke bemoeienis leiden.
De Commissie Dagbiljarten is in het districtsbestuur vertegenwoordigd door de voorzitter van de commissie.
De Commissie Dagbiljarten bestaat uit 7 enthousiaste leden die zorgdragen voor het reilen en zeilen binnen deze groep.
Het Dagbiljarten is financieel onafhankelijk van het District.
Het Dagbiljarten heeft haar eigen jaarvergadering. 

Omdat de commissie Dagbiljarten onder het Districtsbestuur valt en  belangrijke beslissingen (o.a contributie) op de jaarvergadering worden behandeld, zijn al de verenigingen verplicht die vergadering aanwezig te zijn. 

Nu zijn er verenigingen die de dag-avondspelers hebben gescheiden en het twee verenigingen zijn geworden met ieder een eigen bondsnummer, bij die verenigingen behoren beide verenigingen het aanwezigheidsformulier op de jaarvergadering te tekenen.

Hoopend dat hierbij meer duidelijkheid gegeven is, als er meer vragen zijn staat het bestuur tot jullie beschikking. 

Met sportieve groeten, 

Jan Verdel  ( voorzitter)