Inloggen

Verenigingen en/of leden van de verenigingen kunnen toegang krijgen tot bepaalde pagina's op deze site om deze te bewerken of aan te passen.
Bijvoorbeeld:  Internen toernooien of eventueel een eigen rubriek over een bepaald onderwerp.
Neem contact op met de webmaster voor de mogelijkheden!

We hebben 27 gasten en geen leden online

 

De landscompetitie voor de dag en avondspelers in District Veen en Rijnstreek stilgelegd.

 

Dit besluit is genomen met het oog op de verzwaarde maatregelen welke de regering heeft genomen in verband met de verdergaande uitbreiding van het Covid-19 virus.

 

Omdat enkele verenigingen moeilijkheden ondervinden om die wedstrijden te kunnen organiseren en er verschillende leden (vooral spelers van de dagcompitie) het risico te groot vinden, wordt het spelen van de competitie voorlopig opgeschort. Met uitzondering van de A klasse (driebanden groot) omdat die op de zaterdagmiddag worden en wel kunnen doorgaan.

Deze maatregel geldt voor alsnog tot 25 oktober.

 

Ook de Pk’s kunnen doorgaan zij het met hier en daar wat aanpassingen in het schema.

 

Voor deze wedstrijden geldt wel dat alle voorgeschreven maatregelen dienen te worden opgevolgd.

Zoals de bekende, bij binnenkomst de handen te ontsmetten en afstand houden (1,5 meter ) plaats nemen op een stoel en pas opstaan bij het spelen als de andere speler is gaan zitten etc.

 

Daar is bijgekomen dat bij verschillende locaties de bar gesloten is en/of om 22,00 uur moeten sluiten.

 

Zodra er aanleiding voor is zullen er weer wijzigingen worden aangekondigd.

KNBB heeft in overleg met medisch specialisten besloten dat het verantwoord is , om met ingang vanaf 1 september weer te starten met de competitie.

Het bestuur van ons district heeft besloten om hier gehoor aan te geven, ook omdat bijna alle leden weer graag willen gaan biljarten.

Het verzoek van één lid vereniging om, net als het district Midden Holland,  dit uit te stellen tot januari  hebben we afgewezen.

We willen als bestuur geen beterweter gaan spelen en doen alsof we het beter weten dan de mensen met de nodige kennis die de KNBB adviseren.

 

en als je je niet 100 procent voelt blijf dan thuis.

 

Namens het bestuur,

 

  Jan Verdel,   voorzitter