Inloggen

Verenigingen en/of leden van de verenigingen kunnen toegang krijgen tot bepaalde pagina's op deze site om deze te bewerken of aan te passen.
Bijvoorbeeld:  Internen toernooien of eventueel een eigen rubriek over een bepaald onderwerp.
Neem contact op met de webmaster voor de mogelijkheden!

We hebben 48 gasten en geen leden online

Onderstaande voorschriften hebben betrekking op alle wedstrijden die onder auspiciën van de KNBB worden gespeeld en zijn een advies voor ook de recreatieve beoefening. De biljartsport vindt plaats in vele verschillende type accommodaties (not for profit) en ook horecagelegenheden.

Er zullen ook gemeentelijke voorschriften gelden bij deze accommodaties.

Risico’s
Deelnemers aan het wedstrijdaanbod en aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:
• Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
• De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen of in onderling overleg bepaald;
• Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd;
• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;
• Iedere speler zorgt ervoor dat bij zijn zitplaats een desinfecterend middel aanwezig om voorafgaand aan iedere beurt zijn handen te desinfecteren.
• De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan;
• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;
• Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met een app of hun smartphone;
   De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;
• Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;
• Voor het dragen van een gezichtsmasker worden de voorschriften van het RIVM gevolgd;

Aanvullende voorwaarden
Voor (gemeentelijke) sportaccommodaties waar een biljartvereniging deelhuurder is zoals sporthallen, multi functionele sportaccommodaties en sportkantines.
• Bij een training mogen maximaal 4 spelers en de trainer aan tafel zijn. Wel letten op het 1,5 meter criterium;
• Aanbevolen wordt dat biljartaccommodaties aparte dagdelen voor 70+ers reserveren.
Aanvullende RIVM-voorwaarden (voor iedereen)
• Was voor en na het spelen je handen;
• Schud geen handen;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek;
• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Tenslotte
• Dit protocol kan ook gebruikt worden door spelers en biljartverenigingen die geen lid zijn van de KNBB. Wij zullen dit protocol dan ook plaatsen op onze website.
• Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere biljarters.
• Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit protocol worden aangepast.
• Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de KNBB ook reglementen wedstrijdreglementen aanpassen voor zover dit ons is toegestaan.
Let wel: er mag pas gebiljart worden in welke vorm dan ook op het moment dat het kabinet het besluit heeft genomen dat het is toegestaan!