Enquête:  “Spelen met intervallen in de persoonlijke kampioenschappen in het avondbiljarten”.
Aantal bezoeken: 3061
Aantal afgewerkte antwoorden 1465 

Resultaat 4de klasse libre: 144 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 59.9%
Spelen met vaste aantallen 39.1%
Hier is dus geen meerderheid voor het spelen met vaste aantallen.
Conclusie: 4de klasse libre 0.000 – 1.400 blijft spelen met intervallen. Beurtenlimiet: 60.

Resultaat 3de klasse libre: 265 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 49.8%
Spelen met vaste aantallen 50.2%
Hier kunnen we spreken van een status quo. Er is dus geen absolute meerderheid voor het spelen met vaste aantallen.
We hebben gemeend om in deze klasse te blijven spelen met intervallen. Beurtenlimiet: 40.

Resultaat 2de klasse libre: 275 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 36.3%
Spelen met vaste aantallen 64.7%
Conclusie: 2de klasse libre 2.400 – 4.000 gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 90 caramboles. Beurtenlimiet: 40.

Resultaat 1ste klasse libre: 165 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 25.4%
Spelen met vaste aantallen 74.5%
Conclusie: 1ste klasse 4.000 – 7.000 libre gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 125 caramboles. Beurtenlimiet: 40.

Resultaat hoofdklasse libre: 110 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 17.2%
Spelen met vaste aantallen 82.7%
Conclusie: hoofdklasse libre 7.000 – 11.000 gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 160 caramboles.  Beurtenlimiet: 30

Resultaat 3de klasse driebanden klein: 168 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 51.9%
Spelen met vaste aantallen 48.2%
Hier is dus geen meerderheid voor het spelen met vaste aantallen
Conclusie: 3de klasse driebanden klein 0.001 – 0.360 blijft spelen met intervallen. Beurtenlimiet: 60.

Resultaat 2de klasse driebanden klein: 241 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 35.2%
Spelen met vaste aantallen 64.7%
Conclusie: 2de klasse driebanden klein 0.360 – 0.520 gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 20 caramboles. Beurtenlimiet: 60.

Resultaat 1ste klasse driebanden klein: 237 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 23.2%
Spelen met vaste aantallen 76.8%
Conclusie: 1ste klasse driebanden klein 0.520 – 0.760 gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 30 caramboles. Beurtenlimiet: 60.

Resultaat hoofdklasse driebanden klein: 115 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 16.5%
Spelen met vaste aantallen 83.5%
Conclusie: hoofdklasse driebanden klein 0.760 - 1.100 gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 40 caramboles. Beurtenlimiet: 60.

Resultaat extraklasse driebanden klein: 24 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 20.9%
Spelen met vaste aantallen 79.2%
Conclusie: extraklasse driebanden klein 1.100 en hoger blijft spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 50 caramboles. Beurtenlimiet: 60.

Resultaten 3de klasse bandstoten: 245 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 49.8%
Spelen met vaste aantallen 50.2%
Ook hier kunnen we spreken van een status quo. Er is dus geen absolute meerderheid voor het spelen met vaste aantallen.
Conclusie: 3de klasse bandstoten 0.001 – 1.00 blijft spelen met intervallen. Beurtenlimiet: 50

Resultaat 2de klasse bandstoten: 288 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 38.5%
Spelen met vaste aantallen 61.5%
Conclusie: 2de klasse bandstoten 1.000 – 1.500 gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 40 caramboles. Beurtenlimiet: 50.

Resultaat 1ste klasse bandstoten: 225 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 29.8%
Spelen met vaste aantallen 70.2%
Conclusie: 1ste klasse bandstoten 1.500 – 2.500 gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 55 caramboles. Beurtenlimiet: 50.

Resultaat hoofdklasse bandstoten: 97 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 13.47%
Spelen met vaste aantallen 86.6%
Conclusie: hoofdklasse bandstoten 2.500 – 4.000 gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 75 caramboles. Beurtenlimiet: 40.

Resultaat 1ste klasse driebanden groot: 201 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 25.4%
Spelen met vaste aantallen 74.6%

Wij zijn van mening dat we alle laagste klassen in de verschillende spelsoorten moeten zien als een instapklasse.
Leden die ook wel eens driebanden groot willen spelen, komen in deze klasse terecht. Ons voorstel is om de ondergrens vast te stellen op 0.200.
Districtswedstrijdleiders zijn gemachtigd hiervan af te wijken.
De intervaltabel zal hierop aangepast worden.

Conclusie: 1ste klasse driebanden groot 0.000 – 0.440 gaat spelen met intervallen.
Beurtenlimiet: 60.
Resultaat overgangsklasse driebanden groot: 283 antwoorden
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 8.8%
Spelen met vaste aantallen 91.2%
Conclusie: overgangsklasse driebanden groot 0.440 – 0.640 gaat spelen met vaste aantallen.
Het te maken caramboles is vastgesteld op 25 caramboles. Beurtenlimiet: 60.


Namens het bestuur van KVC en de Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport,
Piet Verschure