Uitnodiging: data en speellocatie finalewedstrijden "klasse "

Seizoen   2023-2024 Moyenne    0.1   t/m   0.4
Te maken caramboles    var
Aanvang vrijdga om 19.30 uur en zaterdag om 10.30 uur
Kwartier voor aanvang dienen de spelers zich te melden bij de wedstrijdleiding, CORRECT GEKLEED!!
Ver. nr. KNBB nr. Naam speler Vl Voornaaam Moy. T.m.c. Status
Locatie: Biljartvereniging
De Plas, Langeraar
d.d.
21 oktober 19.30u
22 oktober 12.00uur
Reserve
Ver. nr. KNBB nr. Naam speler Vl Voornaam Moy. T.m.c. Status