Uitnodiging en speellocatie's' voorwedstrijden "klasse "

Seizoen   2021-2022 Moyenne    0   t/m   1
Te maken caramboles    var
Poule.
Ver. nr. KNBB nr. Geb. datum Naam speler Vl Status T.m.c.
Biljartvereniging De Sport
d.d.
15 januari
22 januari
29 januari