5 juni 2019
 
Beste Biljarters,
 
Na vele jaren heeft Arie Klomp afscheid genomen van het wedstrijdleiderschap voor PK wedstrijden van de 
dagcompetitie spelers van de Veen- en Rijnstreek. Arie, met volle steun van zijn vrouw Map, heeft daar veel 
tijd en energie ingestoken. Het bestuur van de Veen- en Rijnstreek heeft Arie, op de jaarvergadering van 
24 mei jl., benoemd als "Lid van Verdienste".
 
Aad Verdel en Rob Uyttewaal zijn benoemd als lid van de commissie dagbiljarten van de V & R om de taken 
van Arie over te nemen.
 
Tot zover het officiële gedeelte.
 
Waarom doen we dit?
Aad en Rob biljarten al jaren bij Bv de Plas in de avondcompetitie en een paar jaar in de dag competitie. 
Zij zien voor de dag competitie een gestage groei van deelnemers (bij Bv de Plas) voor deelname aan de 
dag competitie. Ook de deelname aan pk wedstrijden groeit. Arie liep al een paar jaar met het plan om te
stoppen met het wedstrijdleiderschap pk. Het zou jammer zijn als dit onderdeel niet meer georganiseerd
zou worden in de V & R.
 
Hoe gaan we het doen?
Dit kunnen we alleen doen in samenwerking met de verenigingen, lokaalhouders en deelnemers.
Er is een nieuw Wedstrijd Reglement PK dat geldt voor zowel de avond- als dag competitie spelers.
Volgens het WRPK krijgen we een andere indeling in klassen, intervallen en klassengrenzen.
Voor de laatste wijzigingen, op Pk gebied, kunt U het beste de website volgen.
Kijk in het menu hiernaast bij "Alle PK'S 2019-20".
Geef U op bij de wedstrijdleider van Uw vereniging!!
 
Na uitvoerig overleg met Arie en Map, denken we klaar te zijn om jullie pk wedstrijden met ingang van
het seizoen 2019- 2020 op een goede manier te organiseren.
 
Heeft U verbeteringen, vragen, etc.?  Mail ons. Klik op de naam hieronder en U komt in Uw email programma.
 
Met vriendelijke groet,
Aad Verdel en Rob Uyttewaal