Korte omschrijving opzet Districtscompetitie
Veen- en Rijnstreek seizoen 2016-2017

Dit seizoen wordt er weer gespeeld volgens het “Wedstrijdreglement van het District Veen- en Rijnstreek”.
Ten einde tegemoet te komen aan de wens de competitie zo lang mogelijk te maken is besloten uit te gaan van ongeveer 30 te spelen ronden.

In het libre C2 zijn twee poules geformeerd, de poules zijn ingedeeld naar gemiddelde speelsterkte van de vaste teamspelers. De teams van de C3 en C4 klasse spelen dit seizoen in een gecombineerde poule.

Er wordt gespeeld in de volgende klassen en poules:

Driebanden groot A            10 teams
Driebanden klein B-1           14 teams
Driebanden klein B-2           13 teams
Libre-klein klasse C1            18 teams
Libre-klein klasse C2a           12 teams
Libre-klein klasse C2b           11 teams
Libre-klein klasse C3a           15 teams
Dames 2 teams
Totaal                                95 teams

De competitie bestaat dit seizoen uit doorlopende competitie en finalewedstrijden voor de klassen met meerdere poules. Er is dus geen sprake meer van een voor- en najaarscompetitie.
De finalewedstrijden zijn dit seizoen alleen voor de klasse C2 om een districtskampioen in deze klasse te bepalen.
De kampioenen in elke klasse worden ten slotte afgevaardigd naar het gewest, om te strijden voor een plaats in de landsfinale. Deze afvaardiging kan per klasse nog worden uitgebreid afhankelijk van het totaal aantal teams in die klasse binnen het gewest. Het aantal extra afvaardigingen per klasse is nog onbekend.

Nieuwe moyenne tabellen.
Vooruit lopend op de ontwikkelingen vanuit de Commissie Breedte Sport hebben wij dit jaar de moyenne tabellen dusdanig aangepast dat alle libre klassen binnen dezelfde tabel passen.
Het maakt dus niet meer uit in welke klasse je speelt voor het aantal te maken caramboles.  Alleen je moyenne is hierbij bepalend.
Voor de C3 is de ondergrens aangepast zodat ook C4 spelers in deze klasse kunnen uitkomen.
In de C1 is de ondergrens opgetrokken van 3.00 naar 3.80 en de bovengrens doorgetrokken tot 25.
Verder zijn het aantal te maken caramboles zoveel mogelijk in de buurt gebleven aan die van de KNBB (KVC) tabellen.
Er is geen C4 klasse in ons district, wel kunnen teams op verzoek worden afgevaardigd naar het gewest in de C4 klasse., onder voorwaarde dat de spelers van dat team in deze klasse mogen uitkomen.

90% van het aantal caramboles.
In de C1 en de C3 klasse gaan we weer uit van 90% van het aantal te maken caramboles, dit in verband met de tijdsduur van een wedstrijd. Hiermee hopen we te voorkomen dat de wedstrijdavond tot na middernacht duurt.

C1 klasse
In de C1 klasse is het toegestaan in een team speler op te nemen voor de spelsoorten bandstoten, kader 38/2, kader 57/2 of 57/1. In een wedstrijd mag er slecht een speler worden opgesteld die kader of bandstoten speelt.
De speelvolgorde is dan als volgt: Band, Kader, Libre GH en dan libre.
Er moeten dus altijd 2 libre spelers in een wedstrijd worden opgesteld.
Voor het aantal te maken caramboles verwijs ik naar de moyennetabel.
Voor het aantal te maken caramboles in de speciale disciplines wordt er uitgegaan van de moyennetabel van de klasse libre C1.
Bijvoorbeeld; een speler met een moyenne van bandstoten 6.00 moet dus 121 (90% van 135) caramboles bandstoten maken.

Puntentelling.

Zoals afgesproken tijdens de vergaderingen van wedstrijdleiders en de algemene leden vergadering gaan we dit seizoen weer werken volgens het Belgisch puntensysteem waarbij maximaal 12 punten per wedstrijd kunnen worden behaald. 1 punt per 10% van het aantal te maken caramboles plus 2 punten voor een gewonnen partij of 1 punt voor een gelijk spel. 

Wedstrijduitslagen ook in BiljartPoint.

Alle wedstrijden worden zoals gewend genoteerd op het wedstrijdformulier door de teamleider van de thuisspelende vereniging en ondertekend door beide teamleiders. Vervolgens wordt dit formulier opgestuurd naar de wedstrijdleider.

De uitslag moet ook worden ingevoerd in BiljartPoint en wel door de teamleider van het de thuis spelende team. Deze uitslag wordt via BP ter controle per email verstuurd naar de wedstrijdleider en de teamleider van de tegenpartij.

Voorwaarde hierbij is natuurlijk dat de email adressen van alle teamleiders bekend moeten zijn binnen BP. 

Finale wedstrijden

Direct na de afloop van de competitie worden in de klasses met meerdere poules de finalewedstrijden gespeeld. Hier wordt om de district kampioenschappen in deze klasse gestreden. Het gaat hier dus om de eerste tweede en derde plaats binnen die klassen in het district.

De teams die als eerste en tweede geëindigd zijn in elke poule spelen tweemaal tegen elkaar. Dit leidt tot een rangschikking van de 1e tot en met de 3e plaats in die klasse. De winnaar van deze serie kan zich de kampioen noemen en zal ook het District kunnen vertegenwoordigen in de Gewestelijke finales van het gewest West Nederland.

Dit seizoen is sprake van deze finale in de C2 klasse. De finalewedstrijden worden gespeeld rond week 18 op maandag en dinsdag , de locaties zijn nog niet bekend. 

Damesfinale

De Dames voorwedstrijden worden in overleg met de speelsters gespeeld. De locaties zijn de lokalen van de verenigingen Jacobswoude en De Plas en de teamsamenstelling is nog niet bekend. 

A-Klasse driebanden groot

Ook dit seizoen gaan we met 10 enthousiaste teams weer een competitie 3-banden groot draaien. Dit jaar doet er opnieuw een gastteam vanuit de Duinstreek mee, daardoor kunnen we nu gebruik maken van 3 lokalen. De speellokalen zijn dit seizoen biljartzaal De Sport, Café De Keijzer en alleen in overleg bij biljartcentrum De Voscuyl in Oegstgeest.

Er komt een nieuwe locatie bij voor deze klasse. Bij de biljart vereniging ’t Fort komt er een grote match tafel bij. Als experiment gaan we dan ook de thuiswedstrijden van de beide fort-teams op deze tafel spelen. Dan wordt er dus 1 wedstrijd van 4 partijen gespeeld waardoor de aanvangstijden in onderling overleg zullen moeten worden aangepast. Bij eventuele problemen kan er worden uitgeweken naar een van de andere locaties op de vrijdagavond in overleg met de lokaalhouder.

Het speelschema gaat er vanuit dat alle wedstrijden binnen ons district worden gespeeld, omdat de beschikbaarheid van de Voscuyl onbekend is. De spelers kunnen in overleg besluiten de wedstrijd in Oegstgeest te spelen.

De competitie bestaat dit jaar uit 14 rondes, 7 in de eerste helft en 7 in het tweede gedeelte. Er wordt gespeeld met 4 spelers per team op twee tafels. Waarbij we er vanuit gaan dat er wel geteld wordt door een “arbiter” en geschreven door een “schrijver”.

De partijen beginnen om 13.30 uur en de spelers worden een kwartier voor de aanvang verwacht aanwezig te zijn.

Met uitzondering van het Fort daar zijn de tijden in overleg af te spreken. 

De individuele resultaten

Na de 1e helft van de competitie worden de moyennes herberekend en eventuele bijstellingen doorgevoerd. De 2e helft van de competitie wordt gestart met deze nieuwe te maken caramboles. De bijstelling is naar boven onbeperkt alleen bij daling van het moyenne is dit maximaal 1 interval naar beneden. Na afloop van de gehele competitie wordt een eindgemiddelde berekend.

Nieuw hierbij is dat bij een lager moyenne bij de meetpunten ook dit lager moyenne direct ingaat, zowel halverwege de competitie (maximaal 1 interval) als aan het einde van het seizoen onbeperkt omhoog en omlaag. 

Hoewel tot de complete competitie behorend, worden de resultaten van de finalewedstrijden niet meegerekend voor de persoonlijke resultaten. De reden is dat slechts enkele teams hierin uitkomen en de spelers van deze teams daardoor extra partijen spelen.

De gewestelijke resultaten tellen tegenwoordig ook niet meer mee voor het persoonlijke moyenne. 

Gewestelijke ronde

De opzet van de gewestelijke ronde zal gelijk blijven aan de gekozen opzet van afgelopen seizoen. We spelen nu zo min mogelijk rondes in her gewest en door het spelen van de halve finale en finale per klasse in een weekend is de doorlooptijd in het gewest aanzienlijk verkort. Ook de opzet om per district één klasse volledig af te werken binnen een district is goed bevallen.

Daarbij werden we ondersteund door BiljartPoint waarmee alle uitslagen en standen snel zichtbaar werden via de website van BiljartPoint. 

Rook problematiek.

Alle spelers hebben het recht om te spelen in een rookvrije ruimte. Omdat er volgens de wet niet meer gerookt mag worden in een openbare ruimte speelt dit probleem niet meer voor onze biljarters.

Bij eventuele problemen moet er contact worden opgenomen met de wedstrijdleider om in overleg tot een passende oplossing te komen.