Beste biljartsport vrienden,  

Voor u ligt weer het bewaarnummer 2019-2020 waarmee we een nieuw biljart seizoen inluiden.
We beginnen met een nieuwe aanpak van het bewaarnummer. We hebben met z’n allen besloten om het nummer vanaf dit seizoen alleen digitaal beschikbaar te stellen via de website van ons district (veenrijn.nl).

U ontvangt dus geen gedrukt exemplaar meer. 
Wel kunt u natuurlijk de versie van de website afdrukken of alleen dat gedeelte uitprinten waar u interesse in hebt. Alle speellokalen krijgen wel een geprinte versie van het blad, zodat er in elk lokaal een exemplaar ter inzage aanwezig is.

Op verzoek kunt u ook een afgedrukt exemplaar tegen vergoeding van de drukkosten bestellen, bij ondergetekende.  

Het werken met BiljartPoint de afgelopen jaren prima verlopen en blijkt in de praktijk een mooie aanvulling. Het correct invullen van de uitslagen blijkt in de praktijk echter hier en
daar nog wat problematisch. Van de teamleiders wordt niet alleen gevraagd de uitslagen correct in te vullen maar deze ook te controleren en daar schort het helaas nog aan. Tij-
dens de wedstrijden moet er nog steeds een wedstrijdformulier worden ingevuld en ook ondertekend door beide teamleiders.
Dit ingevulde formulier moet nog steeds ter controle worden opgestuurd door het thuisspelende team naar de wedstrijdleider.

Hopelijk hebben we weer een interessante competitie kunnen samenstellen waarmee u weer veel speelplezier kunt beleven aan de tafel. Hierbij wens ik u allen dan ook een sportief en gezellig biljart seizoen.

 Met sportieve groet,


Henny Looijestein,
wedstrijdleider