Beste biljartsport vrienden,


Voor u ligt weer het bewaarnummer 2016-2017 waarmee we een nieuw biljart seizoen inluiden.
Het seizoen 2015-2016 is naar alle tevredenheid afgesloten, met als mooiste resultaat opnieuw het Nederlands kampioenschap van het damesteam uit ons district.

Het team bestaande uit de dames:
Petra Lips-Versluis (de Plas) Mick Fokker ( RBV)
Jolanda Brandse (’t Fort) Kitty Westerbos (Harago)

heeft het weer waargemaakt bij de landsfinale in Nieuwegein, nogmaals van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat.
In de loop van dit seizoen heeft de commissie breedtesport naar aanleiding van alle onrust in de districten besloten om zijn oor te luister te leggen bij de districten in de vorm van een enquête.

Deze is begin dit jaar uitgevoerd en had als resultaat dat veel van de ingevoerde veranderingen weer worden teruggedraaid. Gelukkig hadden wij niet al deze veranderingen doorgevoerd waardoor wij in ons district deze storm rond de competitie relatief rustig hebben kunnen doorstaan.

Een van de laatste hobbels die nog genomen moeten worden is de discussie rond de moyennetabellen, waarin enkele gekke onregelmatigheden zitten, die hopelijk in de nabije toekomst kunnen worden glad gestreken.

Hierop vooruit lopend hebben wij dan ook eigen tabellen ingevoerd in de diverse klassen.
Uitgangspunt hierbij was dat het niet uit moet maken in welke klasse je speelt voor het aantal te maken caramboles.
Dit behoort alleen afhankelijk zijn van je persoonlijk moyenne.

Details over deze aanpassingen vindt u in onze tabellen en de beschrijving van onze competitie in dit bewaarnummer.

Het werken met BiljartPoint de afgelopen competitie is prima verlopen en blijkt in de praktijk een mooie aanvulling.
Het correct invullen van de uitslagen blijkt in de praktijk echter hier en daar nog wat problematisch.
Van de teamleiders wordt niet alleen gevraagd de uitslagen correct in te vullen maar deze ook te controleren en daar schort het helaas nog aan.
Tijdens de wedstrijden moet er nog steeds een wedstrijdformulier worden ingevuld en ook ondertekend door beide teamleiders.
Dit ingevulde formulier moet nog steeds ter controle worden opgestuurd door het thuisspelende team naar de wedstrijdleider.

Hopelijk hebben we weer een interessante competitie kunnen samenstellen waarmee u weer veel speelplezier kunt beleven aan de tafel. Hierbij wens ik u allen dan ook een sportief en gezellig biljart seizoen.

Met sportieve groet,

Henny Looijestein,
wedstrijdleider