Inloggen

Verenigingen en/of leden van de verenigingen kunnen toegang krijgen tot bepaalde pagina's op deze site om deze te bewerken of aan te passen.
Bijvoorbeeld:  Internen toernooien of eventueel een eigen rubriek over een bepaald onderwerp.
Neem contact op met de webmaster voor de mogelijkheden!

We hebben 17 gasten en geen leden online

Afdeling: Avondcompetitie

Korte omschrijving opzet Districtscompetitie
Veen- en Rijnstreek seizoen 2019-2020

Dit seizoen wordt er weer gespeeld volgens het “Wedstrijdreglement van het District Veen- en

Rijnstreek”. Ten einde tegemoet te komen aan de wens de competitie zo lang mogelijk te maken is besloten uit te gaan van ca.28 te spelen ronden.
In het libre C2 hebben we dit seizoen alle teams in 1 poule.
De teams van de C3 en C4 klasse spelen dit seizoen in een gecombineerde poule. Er wordt gespeeld in de volgende klassen :

Driebanden groot A      10   teams
Driebanden klein B-1    12   teams
Driebanden klein B-2    17   teams
Libre-klein klasse C1    13   teams
Libre-klein klasse C2    19   teams
Libre-klein klasse C3    15   teams
Dames nvt

Totaal                            86   teams

 

De competitie bestaat dit seizoen voor alle klasse uit doorlopende competitie zonder finalewedstrijden.
De kampioenen in elke klasse worden ten slotte afgevaardigd naar het gewest, om te strijden voor een plaats in de landsfinale. Deze afvaardiging kan per klasse nog worden uitgebreid afhankelijk van het totaalaantal teams in die klasse binnen het gewest. Het aantal extra afvaardigingen per klasse is nog onbekend.


Nieuwe moyenne tabellen.

Er is sprake van EEN tabel voor alle klassen.
Voor de C3 is de tabel aangevuld met die van de C4 zodat er een gecombineerde tabel ontstaat.
De C2 ondergrens is 1,50 en loopt door tot 5.00 zodat we ook nog een C1 competitie overhouden.
In de C1 is de ondergrens opgetrokken van 3.00 naar 3.50 en de bovengrens doorgetrokken tot 15.
Er is geen C4 klasse in ons district, wel kunnen teams op verzoek worden afgevaardigd naar het gewest in de C4 klasse, onder voorwaarde dat de spelers van dat team in deze klasse mogen uitkomen.

C1 klasse
90% van het aantal caramboles.
In de C1 klasse gaan we weer uit van 90% van het aantal te maken caramboles, dit in verband met de tijdsduur van een wedstrijd.
Hiermee hopen we te voorkomen dat de wedstrijdavond tot na middernacht duurt.
(Zie verder de toelichting op de klassen bij de tabellen). 

Puntentelling.
Zoals afgesproken tijdens de vergaderingen van wedstrijdleiders en de algemene leden vergadering gaan we dit seizoen weer werken volgens het Belgisch puntensysteem waarbij maximaal 12 punten per wedstrijd kunnen worden behaald. 1 punt per 10% van het aantal te maken caramboles plus 2 punten voor een gewonnen partij of 1 punt voor een gelijk spel. 

Wedstrijduitslagen ook in BiljartPoint.
Alle wedstrijden worden zoals gewend genoteerd op het wedstrijdformulier door de teamleider van de thuisspelende vereniging en ondertekend door beide teamleiders.
Vervolgens wordt dit formulier opgestuurd naar de wedstrijdleider.
De uitslag moet ook worden ingevoerd in BiljartPoint en wel door de teamleider van het thuisspelende team.
Deze uitslag wordt via BP ter controle per email verstuurd naar de wedstrijdleider en de teamleider van de tegenpartij.
Voorwaarde hierbij is natuurlijk dat de email adressen van alle teamleiders bekend moeten zijn binnen BP. 

Bewaarnummer 2019 / 2020

Damesfinale

De Dames voorwedstrijden worden in overleg met de speelsters gespeeld.

A-Klasse driebanden groot

Ook dit seizoen gaan we met 10 enthousiaste teams weer een competitie 3-banden groot draaien.
Dit jaar doet er opnieuw twee gastteams vanuit de Duinstreek mee, daardoor kunnen we nu gebruik maken van 3 lokalen.
De speellokalen zijn dit seizoen biljartzaal De Sport Weteringbrug, Café De Keijzer Leimuiden en Sportrust in Sassenheim.
De competitie bestaat dit jaar uit 14 rondes.
Er wordt gespeeld met 4 spelers per team op twee tafels. Waarbij we ervanuit gaan dat er wel geteld wordt door een “arbiter” en geschreven door een “schrijver”.
De partijen beginnen om 13.30 uur en de spelers worden een kwartier voor de aanvang verwacht aanwezig te zijn.

De individuele resultaten
Na de 1e helft van de competitie worden de moyennes opnieuw berekend en eventuele bijstellingen doorgevoerd.
De 2e helft van de competitie wordt gestart met deze nieuwe te maken caramboles. De bijstelling is naar boven onbeperkt alleen bij daling van het moyenne is dit maximaal 1 interval naar beneden.
Na afloop van de gehele competitie wordt een eindgemiddelde berekend.
Nieuw hierbij is dat bij een lager moyenne bij de meetpunten ook dit lager moyenne direct ingaat, zowel halverwege de competitie (maximaal 1 interval) als aan het einde van het seizoen onbeperkt omhoog en omlaag. 

Gewestelijke ronde
De opzet van de gewestelijke ronde zal gelijk blijven aan de gekozen opzet van afgelopen seizoen.
We spelen nu zo min mogelijk rondes in het gewest en door het spelen van de halve finale en finale per klasse in een weekend is de doorlooptijd in het gewest aanzienlijk verkort.
Ook de opzet om per district één klasse volledig af te werken binnen een district is goed bevallen.
Daarbij werden we ondersteund door BiljartPoint waarmee alle uitslagen en standen snel zichtbaar werden via de website van BiljartPoint.