Uitnodiging en speellocatie's' voorwedstrijden "klasse "

Seizoen   2020-2021 Moyenne    4   t/m   7
Te maken caramboles    var
Poule.
Ver. nr. KNBB nr. Geb. datum Naam speler Vl Status T.m.c.
Biljartvereniging
d.d.